SZR Linija+381(0)14 35 35 243

PVC i aluminijumska stolarija | Vrata i prozori

PVC i aluminijumska stolarija | Linija - Valjevo |
PVC i aluminijumska stolarija | Linija - Valjevo | Roda centar - fasada

Fasade

Aluminijum i staklo
Aluminijumske i staklene fasade | PVC i aluminijumska stolarija - Linija, Valjevo

Aluminijske fasade - Staklene fasade nastale su zbog kombinacije upotrebe različitih materijala, tehnologije i novih mogućnosti gradnje. Služe za spoljno i unutarnje oblaganje objekata te su najbolja estetska i ekonomska rešenja za novogradnju i adaptaciju objekata. Velike staklene površine i moderan dizajn maksimalno se koriste kao prirodan izvor svetlosti. Služe za različite prodajne salone i prostore slične namene. Ove fasade često nayivaju i zid zavese.


Specijalizovani smo za ugradnji staklenih fasada, koje mogu biti:

 • Najjednostavni oblik, tj. klasična (kontinuirana) fasada
 • Polustrukturalna fasada
 • Strukturalna fasada

Klasične fasade

Sistem klasične ( kontinuirane ) staklene fasade formira se tako da staklene panele vidno razdvajaju horizontalni i vertikalnih nosači - Al profili koji su u punoj veličini vidljivi na fasadi, pri čemu formiraju mrežu odnosno raster sa staklenim panelima.Otvarajući otvori - prozori otvaraju se oko vertikalne i/ili oko donje horizontalne ose. Prednosti su dobro zaptivanje, klasično otvaranje ,i jednostavno održavanje, pristupačne cene.

Polustrukturalne fasade

Kod sistema polustrukturalne fasade stakleni paneli dominiraju izgledom fasade, tako da su noseći Al profili skriveni ali se oko staklenih površina javlja Al držač u vidu rama minimalne vidljivosti na fasadi (~2.5cm), vide se samo obodi od kojih je polustrukturalna fasada sastavljena. U zavisnosti od fasadnog sistema, postoji mogućnost integrisanja otvarajućih polja sa različitim tipovima otvaranja, određenih tipologijom Al profila.

Strukturalne fasade

Strukturalna fasada je, za razliku od polustrukturalne i klasične fasade, sistem fasade bez vidljivih aluminijskih nosivih profila.Strukturalne fasade izvode se tehnikom ljepljenja stakla na aluminijske profile. Time se dobija fasada bez vidljivih aluminijskih profila.

Alumil fasadni sistemi

Aluminijum i staklo
Aluminijumske i staklene fasade | PVC i aluminijumska stolarija - Linija, Valjevo
Alumil fasada M10800 | Aluminijumska stolarija

M10800 je kompletan sistem za staklene bašte, zimske bašte, atrijume, staklene krovove...

Detaljno
 • Kombinuje se sa fasadnim sistemom M6
 • Posebne vertikale za dreniranje kondenzata
 • Sistem profila za spoljno dreniranje
 • Konstrukcija bilo kog geometrijskog oblika
 • Kategorija termičke izolacije Grupa 2.1 ( U skladu sa DIN52619-3 UR = 2.3 W/m2K)
Alumil fasada M50 | Aluminijumska stolarija

M50 je kompletan sistem za energetsko visoko efikasne zid zavese koji nudi neograničenu slobodu pri projektovanju

Detaljno
 • 50mm širina horizontala I vertikala
 • Visoka termo izolacija profila do Uf=1,0 W/m2K čini ovaj sistem idalnim za sve klimatske zone I energetki efikasne objekte
 • Veliki izbor vertikala za sva statička I opterećenja od vetra.
 • Opcija različitih vrsta otvaranja primenjivih na zid zavese (paralelno u polje, otklonom u polje sa gornjim vešanjem, unutrašnje okretno-nagibno, okretno-nagibno sa skrivenim krilom)
 • Verzija strukturalnog zastakljenja, bez vidnih poklopnih profila, uz korišćenje istog profila za vertikalne i horizontalne nosače
 • Širok izbor vidnih aluminjumskih profila nudi odlične arhitektonske opcije za različite fasadne stilove
 • Prozori I vrata iz serije M11500 integrisani u fasadu.
Alumil fasada M7 | Aluminijumska stolarija

M7 je kompletan sistem sa prekinutim termičkim mostom za energetsko visoko efikasne zid zavese koji ispunjava sve statičke I sigurnosne zahteve sa najboljim odnosom cene I kvaliteta.

Detaljno
 • 50mm širina horizontala I vertikala
 • Visoka termo izolacija profila čini ovaj sistem idalnim za sve klimatske zone
 • Debljina zastakljivanja od 28mm do 50mm
 • Debljina zida profila od 1,7 – 2,0mm (može biti I 6mm u masivnijim profilima)
 • Šrafovi u vertikalama I horizontalama zaštićeni EPDM zaptivkama što eliminiše problem sa prodorom vode I vazduha.
 • Prozori I vrata iz serije M11000 integrisani u fasadu.
Alumil fasada M6 | Aluminijumska stolarija

M6 je fasadni sistem sa prekinutim termičkim mostom koji je idealan za robusne konstrukcije , velike površine I daje odgovor na sve arhitektonske zahteve.

Detaljno
 • Sistem za klasične kontinualne fasade.
 • 55mm širina horizontala I vertikala.
 • Termo izolacija profila do Uf=1,5 W/m2K čini ovaj sistem idalnim za sve klimatske zone.
 • Veliki izbor vertikala za sva statička I opterećenja od vetra.
 • Dva nivoa zaptivanja EPDM zaptivkama.
 • Termički prekid pomoću poliamida širine 25mm.
 • Prozori I vrata iz serije M11000 integrisani u fasadu.
 • Odlična izolacija I evkuacija vode
 • Mogućnost izrade fasada sa strukturalnim I polustrukturalnim izgledom.
 • Rešenje za sve oblike površina (nagnute, poligonalne)
 • Opcija različitih vrsta otvaranja primenjivih na zid zavese (paralelno u polje, otklonom u polje sa gornjim vešanjem, unutrašnje okretno-nagibno, okretno-nagibno sa skrivenim krilom)
 • Mnogobrojna dizajnerska rešenja vidnih poklopnih profila
Alumil fasada M4 | Aluminijumska stolarija

M4 je sistem sa prekinutim termičkim mostom za strukturalne zid zavese

Detaljno
 • sistem za strukturalne fasade
 • nema vidljivih spoljašnjih aluminijumskih delova
 • 55 mm širina horizontala i vertikala
 • zaptivanje na tri nivoa pomoću EPDM zaptivki
 • prozori i vrata u potpunosti ingerisani u fasadu
 • odlična izolacija i evakuacija vode
 • posebno dizajnirani ugaoni profile
Alumil fasada M3 | Aluminijumska stolarija

M3 je sistem sa prekinutim termičkim mostom za polu-strukturalne zid zavese

Detaljno
 • širina vidljivog dijela polustrukturalnog okvira 14mm,
 • profili za okvir polustrukturalnog polja su sa termičkim prekidom
 • 55 mm širina horizontala i vertikala,
 • zaptivanje na tri nivoa pomoću EPDM zaptivki,
 • prozori i vrata u potpunosti ingerisani u fasadu,
 • odlična izolacija i evakuacija vode,
 • posebno dizajnirani ugaoni profili

Naši dobavljači

Aluminijum | PVC | Okovi | Stakla
Dobavljači | PVC i aluminijumska stolarija - Linija, Valjevo

SZR Linija | Lokacija

Naša lokacija
PVC i aluminijumska stolarija | SZR Linija | Lokacija

SZR Linija | Kontakt

Kontaktirajte nas
PVC i aluminijumska stolarija | SZR Linija | Kontakt

Ime i prezime*

Broj telefona*

I-mejl*

Poruka*

SZR Linija
Adresa:
Obilazni put bb, 14000 Valjevo
Dimitrija Tucovića 77, 11000 Beograd
Srbija

Telefoni:
Valjevo: +381 14 35 35 243
Beograd: +381 11 783 94 84

I-mejl:
Valjevo: office@linija.rs
Beograd: officebg@linija.rs

Fax: +381 14 35 35 243

Radno vreme:
Radni dan: 7.00 - 17.00
Subota: 7.00 - 15.00